m_ber
slany

Slaný II - pilotní studie

studie: 2011
autor: Martin Beránek, Jan Švestka
vizualizace: cyrany.com

slany

Jedná se o studii dvougeneračního rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu investora a jeho starší rodiče. Dům byl navrhován na centrálním pozemku nově vznikající zástavby, čítající 10 rodinných domů.

Okolní zástavba postupně vzniká. Dům díky své poloze uprostřed daného území hraje významnou urbanistickou roli.

Tvar domu vychází z již daného tvaru pozemku. Pozemek má na východní straně kulaté rohy. Předpokládám kvůli komunikaci, která celý pozemek obkružuje. Dům je umístěn na východní straně pozemku a na straně jižní je posazen na jeho hranici. Jižní kulatá stěna domu plní tedy i úlohu plotu. Dům díky umístění na pozemku umožňuje plně využít zahradu orientovanou západním směrem a část východní tudíž odclonit a vytvořit zde jakýsi poloveřejný prostor bez plotu.

Hlavní část domu pro 4 člennou rodinu je navržena v přízemí, na kterou navazuje samostatná část pro starší rodiče investora v patře. Obě části mají samostatné vchody. Jednotka v patře je spojena s přízemím rampou, která určuje tvar východní fasády. Rampa je z hlavní hmoty domu vykonzolována. Tím je dosaženo hmotové odlehčení a též krytí vstupu do garáže.

Dům je orientován do zahrady západním směrem. Do hmoty domu jsou tímto směrem vloženy terasy, jak v přízemí, tak v patře. Hlavní vchod_do přízemí je z krytého průchodu do zahrady v jižní části. Tvar střechy, principielně jako zastřešení hal, umožńují lepené dřevěné vazníky. Interiéru dominuje otevřená dispozice celého prostoru s průhledem od vchodu, přes celý dům, ukončená významným bodem, tj. stromem v severní části zahrady.