m_ber
lysanadlabem

Revitalizace Husova náměstí v Lysé nad Labem

soutěžní návrh: 2016
autor: Martin Beránek, Jan Švestka
vizualizace: sdar.cz

slany

Návrh revitalizace náměstí se snaží vrátit Husovu náměstí velkorysost, přehlednost a funkčnost veřejného prostoru, za použití minimálních zásahů do stávající struktury. Vyzdvihuje stávající pozitiva a doplňuje nový kompoziční princip aleje vtažené do náměstí a zde ukončené. Sceluje prostor plošným vydlážděním a velkorysým schodištěm po obvodu náměstí. Navrhuje doplnění objektu pro chybějící služby a obchod a prostorové uzavření náměstí na východní straně, s cezurou v hmotě objektu jako průhledovou osou k věži kostela.