m_ber
brick

BRICK AWARD 2012-2013

soutěž BRICK AWARD 2012-2013: cihla v 21. století
zvláštní ocenění za rodinný dům ve Slaném
Ing. arch. Martin Beránek, Ing. arch. Jan Švestka

brick

Zvláštní ocenění nám bylo uděleno za rodinný dům ve Slaném Cenou stavebního inženýrství a.s. a programem Porotherm dům Wienerberger.
Jedná se o soutěž s celostátní působností ve spolupráci s Českou komorou architektů.

Prezentace soutěže na webu